Menüü

Privaatsuspoliitika

Teie isikuandmete turvalisus on Carlsbergi grupi jaoks äärmiselt oluline ning me teeme kõik endast oleneva, et kaitsta teie privaatsust ja isikuandmeid.

Käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatakse, kuidas Saku Õlletehase AS (edaspidi Carlsberg, meie, meid) kasutab/kasutavad teie isikuandmeid ning millised meetmed on kehtestatud teie teabe kaitsmiseks ja selle turvalisuse tagamiseks.

Privaatsuspoliitika kehtib teie suhtes juhul, kui ostate meilt tooteid, kui me osutame teile teenuseid, kui osalete meie üritustel või kampaaniates või kui suhtlete meiega muul viisil, sealhulgas mõne meie veebisaidi või sotsiaalmeediaplatvormide kaudu.

Palun võtke aega, et käesolev poliitika hoolikalt läbi lugeda (koos küpsiste poliitika ja kasutustingimustega) ning kõikide muude nendes viidatud dokumentidega, kui kasutate mõnda meie veebisaiti). Kui olete juba meie klient, võib meievaheline leping sisaldada täiendavat teavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid kasutame. Kui meil on vaja teie isikuandmeid, võime esitada teile ka täiendavaid teatisi, juhtides teie tähelepanu sellele, millisel eesmärgil soovime teie isikuandmeid kasutada, ning anname teile võimaluse teatavatest kasutusviisidest loobuda.

Käesolevas privaatsuspoliitikas selgitame oma privaatsustavasid ning käsitleme alljärgnevaid küsimusi.

 1. Milliseid isikuandmeid me kogume?
 2. Mida me teie isikuandmetega teeme?
 3. Kuidas kasutame küpsiseid?
 4. Jututoad, teadetetahvlid ja muud interaktiivsed foorumid.
 5. Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme?
 6. Teie õigused ja meie kontaktandmed.
 7. Käesoleva poliitika ajakohastamine

1. Milliseid isikuandmeid me kogume?

Alljärgnevalt kirjeldame, milliseid teie isikuandmeid me võime koguda.

 • Teave teie kohta: Teie nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, sotsiaalmeedia kasutajanimi, sugu, sünnikuupäev, foto, teie tööandja ja ametikoha andmed.
 • Teie tehinguandmed ja varasemad ostutehingud: Andmed ostude ja meie veebisaitide või muude kanalite kaudu tehtud teiste tehingute kohta, sealhulgas kättetoimetamisaadress ja soetatud toodete üksikasjad.
 • Makseandmed: Makseandmed, mida olete kasutanud meie toodete ja teenuste ostmiseks, näiteks krediit-/deebetkaardi number ja kehtivusaja lõppemise kuupäev.
 • Teave, mida kogume teie osaluse kohta meie kampaaniates, konkurssidel või üritustel: Teave, mille olete esitanud avaldusvormidel, teie või meie tehtud salvestised, teie külaliste andmed seoses kampaaniate ja konkurssidega, millel olete osalenud või mille olete võitnud, või muu teave teie osaluse kohta üritustel, sealhulgas toitumisalaste ja ligipääsetavusega seotud erivajaduste kohta.
 • Teave teie huvide kohta: Teave teie hobide või huvialade kohta, teave teie isiklike huvide kohta
 • Turunduseelistuste teave: Andmed turundus- ja suhtluseelistuste kohta ja teave, mis võimaldab meil kindlaks teha, millised tooted ja teenused võiksid teile huvi pakkuda.
 • Teave meie jututubade, teadetetahvlite, sotsiaalmeedialehtede või muude interaktiivsete foorumite kasutamise kohta: Sealhulgas teie postitatud kommentaarid, fotod, videod või muu teave.
 • Uuringuteave: Teie vastused meie korraldatavatele turu-uuringutele.
 • Meie kirjavahetus teiega: Näiteks telefonitsi, e-kirjaga või sotsiaalmeedias esitatud tagasiside, kaebused ja kommentaarid või salvestised meie kirjavahetusest internetis või paberkandjal või otsesuhtlusest. Kui olete meiega suhelnud telefoni teel, salvestame teie telefoninumbri ja kõne jooksul esitatavad andmed (kõnesalvestus).
 • Krediidi- ja pettusealane teave: Teie esitatud või kolmandatelt isikutelt saadud teave, mis on seotud teie rahalise olukorra, krediidivõimelisuse ja võimaliku ebaseadusliku tegevuse või pettusega.
 • Tehniline teave: Näiteks teie IP-aadress (internetiaadress ehk võrgus asuva seadme tunnusnumber), sisselogimisandmed, brauseri tüüp ja versioon, ajavööndi seaded, brauseri pistikprogrammide tüübid ja versioonid, operatsioonisüsteem ja platvorm.
 • Teave meie veebisaitide külastuse kohta: Näiteks täielikud teekonnaandmed (st URLid, millelt olete meie veebisaitidele sattunud, mida külastate meie veebisaidil või millelt suundute mujale), sh kuupäev ja kellaaeg, tooted, mida olete vaadanud või otsinud, lehed, millele olete pöördunud, lehtede reaktsiooniajad, allalaadimistõrked, teatud lehtede külastamise kestus, lehe interaktsiooniteave (nt kerimine, klõpsud ja kursori ülelibistamine) ning lehelt lahkumise viisid.
 • Videovalvega seotud info: Meie ettevõtte vara ja inimeste kaitsmiseks ning tuginedes ettevõtte õigustatud huvile teostatakse meie ettevõtte teatud piirkondades videovalvet. Videovalve teostamise raames kogutakse järgmist teavet: video salvestamise andmed (kuupäev, kellaaeg, koht, teie kujutis, teie hääl). Meie ettevõtte territooriumil on videovalvele viitavad märgistused. Kui Teil on küsimusi või kui Te soovite esitada päringu videovalvega seonduva kohta, siis palun kontakteeruge Baltikumi isikuandmete kaitse spetsialistiga e-posti aadressil [email protected]

 

Isikuandmete allikad

Suure osa teie isikuandmetest, mida säilitame, kogume teilt endalt või teiega suhtlemise käigus ning ka siis, kui kasutate meie veebisaite või sotsiaalmeedialehti. Mõnikord saame teie isikuandmeid muudest allikatest, sealhulgas äripartneritelt, tehnilisi, makse- või tarneteenuseid osutavatelt alltöövõtjatelt, reklaamivõrgustikelt, analüütiliste teenuste või teabeotsingu teenuste osutajatelt, krediidiinfo agentuuridelt, pettustevastastest andmebaasidest ja muudest kolmandate isikute andmebaasidest, sealhulgas sanktsioonide loendid, ning äriteabe ja uuringurakendustest.

 

Tundlikud isikuandmed

Andmekaitseõiguse alusel käsitatakse teatavaid eriliiki isikuandmeid eriliselt tundlikuna ning seetõttu täiendavat kaitset vajavana. Nende hulka kuuluvad näiteks andmed teie tervisliku seisundi, rassi või etnilise päritolu, poliitiliste veendumuste, usutunnistuse, ametiühingusse kuulumise või seksuaalse sättumuse kohta ning geneetilised ja biomeetrilised andmed. Euroopa andmekaitseõiguse alusel loetakse tundlikuks ka süüteoasjades süüdimõistvate kohtuotsuste ja süütegudega seotud teavet.

Selliseid tundlikke isikuandmeid kogume ja käsitleme teatud erandlikel asjaoludel, näiteks juhul, kui osalete meie üritusel ning teil on meditsiinilisi, ligipääsetavusega seotud või toitumisalaseid erivajadusi, millega teie soovi korral arvestame. Toitumisalased erivajadused võivad olla seotud teie usutunnistusega, nt halal või kosher-toiduvalikud. Samuti võime selliseid tundlikke isikuandmeid koguda teie kohta taustakontrolli tehes, mille käigus võib teatavaks saada võimalik varasem süüdimõistev kohtuotsus. Neid tundlikke andmeid käsitleme kooskõlas kohaldatavate andmekaitsealaste õigusaktidega, sealhulgas allpool punktis „Mida me teie isikuandmetega teeme?“ kirjeldatud viisidel.

2. Mida me teie isikuandmetega teeme?

Euroopa andmekaitsealaste õigusaktide alusel on meil kohustus määrata kindlaks teie isikuandmete kogumise õiguslik alus (ehk põhjus) ning teid sellest teavitada. Iga alljärgnevalt loetletud kasutusviisi korral märgime eesmärgi, milleks isikuandmeid vajame ja avaldame, ning isikuandmete kasutamise õigusliku aluse. Õiguslike aluste kohta saate täpsemalt lugeda siin.

Olenevalt sellest, kuidas te Carlsbergiga suhtlete, kasutame teie isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel.

 • Soovitud toodete ja teenuste tarnimine ja haldamine: Vajame teie isikuandmeid, et täita oma kohustusi, mille oleme võtnud teiega sõlmitud lepingu(te)s, sealhulgas tarne korraldamiseks, tellimuste teostamiseks või tühistamiseks, teie soovitud teabe esitamiseks, toodete tarnimiseks ja teenuste osutamiseks ning selleks, et teavitada teid meie toodete ja teenuste muudatustest. 
  • Õiguslikud alused: lepingu täitmine, õigustatud huvid (et saaksime täita oma kohustusi, tagada teile tooted ja teenused või teavitada teid meie toodete ja teenuste muudatustest).

 

 • Sujuv suhtlus teiega: Vajame teie isikuandmeid, et vastata teie küsimustele, kommentaaridele, kaebustele või muule kirjavahetusele, sealhulgas teabenõuetele meie toodete kohta.
  • Õiguslikud alused: õigustatud huvid (et saaksime teiega suhelda ning tarnida teile tooteid ja teenuseid), õigusnõuded.

 

 • Tegevuse jälgimine ja kirjavahetuse dokumenteerimine: Vajame teie isikuandmeid, et jälgida teiega peetavat kirjavahetust, sealhulgas eesmärgiga tagada teenuse kvaliteet, menetlustele vastavus ja kogemustest õppimine.
  • Õiguslikud alused: õigustatud huvid (et saaksime tagada oma toodete ja teenuste kvaliteedi).

 

 • Turundusmaterjalide esitamine: Vajame teie isikuandmeid, et esitada teile teavet pakutavate toodete ja teenuste kohta posti, e-kirja, telefoni või SMSi teel või veebireklaami või sotsiaalmeedia reklaami kaudu, kui need tooted või teenused sarnanevad selliste toodete või teenustega, mida olete juba ostnud või mille kohta olete küsinud, või kui olete andnud oma nõusoleku, et võime teiega turunduseesmärkidel ühendust võtta. Samuti võime teie teavet kasutada valitud äripartnerite toodete ja teenuste turundamiseks. Kui see on õigusaktide alusel nõutav, küsime teilt sellise turundustegevuse jaoks andmete kogumise ajal nõusolekut. Elektroonilistes turundusmaterjalides, mida teile saadame, pakume teile võimalust tühistada tellimus või loobuda edasisest turundusmaterjalist, samuti saate sellest igal ajal loobuda, võttes meiega ühendust (vt kontaktandmed allpool).
  • Õiguslikud alused: nõusolek, õigustatud huvid (et hoida teid kursis meie toodete ja teenuste uudistega).

 

 • Tarbijakäitumise hindamine ning toodete ja teenuste arendamine ja kohandamine: Võime säilitatavaid isikuandmeid kasutada selleks, et neid analüüsida ning seeläbi hinnata teile ja teistele inimestele pakutavate reklaamide tõhusust. Nende andmete alusel saame pakkuda teile asjakohast reklaamisisu. Samuti võime esitada koondteavet oma reklaamiostjatele ning soovitada teile, oma tarbijatele ja veebisaitide kasutajatele tooteid ja teenuseid, mis võiksid teile või neile huvi pakkuda.
  • Õiguslikud alused: õigustatud huvid (et saaksime tagada oma toodete ja teenuste kvaliteedi, tooteid ja teenuseid täiustada ning pakkuda teile meie veebisaitidel sisu ja teenuseid).

 

 • Kampaaniate ja konkursside korraldamine: Kui osalete meie kampaaniates ja konkurssidel, vajame teie isikuandmeid, näiteks selleks, et teavitada teid võidust. Kui võidate auhinna, võime teha teie ja teie külaliste isikuandmed teatavaks oma veebisaitidel, sotsiaalmeedialehtedel ja pressiteadetes kooskõlas kohalike õigusaktidega. Samuti võime need andmed avaldada kolmandatele isikutele, kes võivad vajada neid andmeid teile auhinna üleandmiseks.
  • Õiguslikud alused: õiguslikud kohustused, lepingu täitmine, õigustatud huvid (et saaksime läbi viia kampaaniaid ja üritusi).

 

 • Ürituste korraldamine: Kui osalete meie korraldataval või muul viisil toetataval üritusel, võime teie isikuandmeid (sealhulgas toitumisalaste erivajaduste, tervisliku seisundi ja ligipääsetavusega seotud vajaduste kohta) kasutada ürituse korraldamisega seotud eesmärkidel. 
  • Õiguslikud alused: õigustatud huvid (et saaksime korraldada üritusi ning arvestada ürituste ajal teie eelistuste ja vajadustega), sõnaselge nõusolek (vajaduse korral).

 

 • Pettuste ärahoidmine: Meie koos teiste asutustega võime konkreetset teavet igal ajal vaadata ja kasutada pettuste ärahoidmiseks, kui see on vajalik kohaldatavate õigusnormide täitmiseks ja parima tava järgimiseks. Kui olete esitanud valeandmeid või ebatäpset teavet ja me tuvastame pettuse või kahtlustame pettust, võime andmed edastada pettustevastastele või muudele asutustele ning meie või nemad võime sellised andmed dokumenteerida.
  • Õiguslikud alused: õiguslikud kohustused, õigustatud huvid (et saaksime veenduda, et teiega ei ole seotud ülemäärast riski, ning ära hoida kuritegevust ja pettusi), oluline avalik huvi.

 

 • Teatavad kontrollid, nt „tunne oma klienti“ põhimõte ja krediidikontroll: Kui olete klient või võimalik tulevane klient, võime teie isikuandmeid kasutada teatavate kontrollide tegemiseks teie (ja/või teie ettevõtte) suhtes. Selle eesmärgiga seoses võime teie andmeid avaldada asjaomastele asutustele, sealhulgas krediidiinfo agentuuridele, valitsusasutustele ja pettustevastastele asutustele. Sellele teabele võivad juurdepääsu küsida ja seda kasutada õiguskaitseasutused. Nende asutuste dokumenteeritud teavet võime meie või teised ettevõtted, kellel on sellisele teabele juurdepääs ja kes seda kasutavad, vaadata ja kasutada muudes riikides kui teie elukohariik. 
  • Õiguslikud alused: õiguslik kohustus, õigusnõuded, oluline avalik huvi, õigustatud huvid (et ära hoida kuritegevust ja pettusi).

 

 • Veebisaitide täiustamine ja haldamine ning sisu asjakohasuse tagamine: Vajame teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel: tagamaks, et meie veebilehti vaataks ja kasutaks üksnes täisealised (üle alkoholitarbimise vanusepiiri); et täiustada oma veebisaite ja kuvada sisu kõige tõhusamal viisil vastavalt teie vajadustele ja seadmele; et hallata oma veebisaite ja teha sisetoiminguid, sealhulgas diagnostika, andmeanalüüs (sealhulgas liiklusandmete analüüs), testimine ja uuringud, statistika ja küsitlused; et võimaldada teil kasutada meie teenuse interaktiivseid funktsioone / registreeruda nende kasutamiseks; et tagada meie veebisaitide ohutus ja turvalisus; et esitada oma veebisaitidel sisu võimalikult tõhusalt vastavalt teie vajadustele ja seadmele – sel eesmärgil võime teie andmeid edastada äripartneritele, teenuseosutajatele ning analüütiliste teenuste ja otsingumootorite pakkujatele. 
  • Õiguslikud alused: õigustatud huvid (et saaksime hallata oma veebisaite ja pakkuda veebisaitidel sisu ja teenuseid), õiguslik kohustus.

 

 • Äritegevuse ümberkorraldamine või muutmine: i) Kui peame läbirääkimisi oma ettevõtte või selle osa müümiseks kolmandale isikule; ii) kui ettevõte müüakse kolmandale isikule; iii) kui ettevõte korraldatakse ümber, võime teie isikuandmed täies ulatuses või osaliselt üle anda asjaomasele kolmandale isikule (või tema nõustajatele) osana kavandatava ostu-müügitehingu või ümberkorraldamise analüüsimiseks tehtavast hoolsuskohustuse auditist. Samuti võime teie isikuandmed üle anda asjaomasele ümberkorraldatud majandusüksusele või kolmandale isikule pärast ostu-müügitehingu või ümberkorraldamise toimumist, et nad saaksid neid andmeid kasutada samadel eesmärkidel, nagu on kirjeldatud siinses privaatsuspoliitikas. 
  • Õiguslikud alused: õigustatud huvid (et saaksime oma äritegevuses vajaduse korral muudatusi teha), õiguslik kohustus.

 

 • Õiguslike ja regulatiivsete kohustuste täitmine: Võime teie isikuandmeid töödelda õiguslike ja regulatiivsete kohustuste täitmiseks, mis võib hõlmata teie isikuandmete avaldamist kolmandatele isikutele, sealhulgas kindlustusandjatele, kohtuasutustele ja/või reguleerivatele asutustele või õiguskaitseasutustele seoses selliste asutuste järelepärimiste, menetluste või uurimistega ükskõik millises riigis, kus oleme selleks kohustatud.
  • Õiguslikud alused: õiguslikud kohustused, õigusnõuded, õigustatud huvid (et saaksime teha koostööd õiguskaitse- ja reguleerivate asutustega).

Kui teil on küsimusi õiguslike aluste kohta, millele me toetume, võtke meiega ühendust, kasutades allpool esitatud kontaktandmeid.

 

Teie teabe avaldamine

Lisaks eespool nimetatud kolmandatele isikutele võime teie isikuandmeid avaldada kõikidele meie grupi liikmetele, st oma tütarettevõtetele, valdusettevõttele ja selle tütarettevõtetele, kes võivad neid andmeid kasutada eespool loetletud eesmärkidel. Samuti jagame teie isikuandmeid kolmandast isikust teenuseosutajatega (nt turundus-, IT- või haldusteenuste osutajad), kes võivad neid andmeid töödelda meie nimel ja eespool loetletud eesmärkidel.

Me ei avalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid oma reklaamiostjatele, kuid võime neile esitada koondteavet oma kasutajate kohta (nt võime neile teada anda, et päeva jooksul klõpsab nende reklaami 500 alla 30-aastast meest). Samuti võime kõnealust koondteavet kasutada selleks, et aidata reklaamiostjatel jõuda soovitava sihtrühmani (nt teatud piirkonnas elavad naised). Võime teilt kogutud isikuandmeid kasutada ka selleks, et saaksime täita reklaamiostjate soove, kuvades nende reklaami vastavale sihtrühmale.

3. Kuidas kasutame küpsiseid?

Meie veebisaidid kasutavad küpsiseid, et eristada teid teistest kasutajatest. Nende abil saame oma veebisaitidel pakkuda teile meeldivat kasutajakogemust ja asjakohast sisu. Täpsemat teavet selle kohta, kuidas küpsiseid kasutame, saate küpsiste poliitikast.

4. Jututoad, teadetetahvlid ja muud interaktiivsed foorumid

Kasutajate meelelahutuseks pakume jututubasid, teadetetahvleid või foorumeid ja muid interaktiivseid alasid, kus külastajad saavad postitada kommentaare või teavet. Kui kasutate meie veebisaitidel jututuba, teadetetahvlit, foorumit või muud interaktiivset ala, kus on võimalik esitada isikuandmeid, lugege lisaks käesolevale privaatsuspoliitikale ka meie jututubade reegleid, kuna need on teile siduvad. Nagu teate, on kogu internetti postitatud sisu avalikult kättesaadav. Me ei anna mingeid lubadusi ega võta mingeid kohustusi seoses teabega, mida avaldate vabatahtlikult.

5. Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme?

Kus teie isikuandmeid säilitatakse?

Andmeid, mida me teilt kogume, võidakse edastada väljapoole ja säilitada väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda. Samuti võivad neid töödelda väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvad töötajad, kes töötavad meie või mõne meie tarnija jaoks. Sellised töötajad võivad näiteks täita teie tellimust, töödelda teie makseandmeid või osutada tugiteenuseid.

Kui kaua teie isikuandmeid säilitatakse?

Isikuandmeid, mida teie kohta salvestame, ei säilitata õigusaktidega lubatust kauem. Me hoiame neid üksnes nii kaua, kuni neid on vaja soovitud toodete, teenuste või teabe pakkumiseks teile või muul eespool punktis „Mida me teie isikuandmetega teeme?“ kirjeldatud eesmärgil. 

Näiteks võime säilitada teatavaid tehinguandmeid ja kirjavahetust kuni nõuete esitamise tähtaja lõpuni või selleks, et täita kõnealuste andmete säilitamisega seotud regulatiivseid nõudeid.

Tuginedes turvaseaduse § 11 lg 4 säilitatakse videovalveseadmestiku salvestisi mitte kauem kui üks aasta, välja arvatud juhul, kui on seaduslik alus selliste andmete pikemaajaliseks säilitamiseks.

Teie teabe avaldamine väljaspool EMPd

Kui edastame isikuandmeid väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda (edaspidi EMP), võib meil olla kohustus võtta konkreetseid täiendavaid meetmeid edastatavate isikuandmete kaitsmiseks. Euroopa Komisjon on kinnitanud teatavate EMP-väliste riikide andmekaitsetaseme sisulist vastavust EMP andmekaitsealastele õigusaktidele, mistõttu ei ole nendesse jurisdiktsioonidesse isikuandmete edastamisel vaja võtta täiendavaid kaitsemeetmeid. Riikides, mille puhul sellist kinnitust ei ole, võtame asjakohased kaitsemeetmed, et kaitsta isikuandmeid edastamise eest, näiteks lisame lepingutesse Euroopa Komisjoni heakskiidetud tüüptingimused või rakendame kohaldatavate õigusnõuete alusel lubatud siduvaid kontsernisiseseid eeskirju.

Kui soovite koopiat andmetest teie isikuandmete edastamisel võetavate konkreetsete kaitsemeetmete kohta, võtke meiega ühendust (vt kontaktandmed allpool).

Milliseid meetmeid võtame isikuandmete kaitsmiseks?

Võtame kõik mõistlikult vajalikud meetmed, et tagada teie isikuandmete turvaline käsitlemine kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga.

Kogu teie esitatavat teavet säilitatakse krüpteeritult.

Kui oleme teile määranud (või kui olete ise valinud) salasõna, millega pääsete ligi meie veebisaitide teatavatele osadele, peate seda salasõna hoidma konfidentsiaalsena. Palume teil mitte jagada oma salasõna kellegi teisega.

Kahjuks ei ole teabe edastamine internetis alati täielikult turvaline. Ehkki me anname endast parima, et teie isikuandmeid kaitsta, ei saa me tagada meie veebisaitidel esitatavate isikuandmete turvalisust – te edastate meile isikuandmeid omal vastutusel. Kui oleme teie teabe kätte saanud, järgime rangeid menetlusi ja turvaprotseduure, et vältida omavolilist juurdepääsu.

Lingid teistele veebisaitidele

Meie veebisaidid ja sotsiaalmeedialehed võivad aeg-ajalt sisaldada linke meie partnervõrgustike, sidusettevõtete ja teiste kolmandate isikute veebisaitidele ja veebisaitidelt. Kui klõpsate mõnel sellisel lingil, siis pidage meeles, et nendel veebisaitidel on oma privaatsuspoliitika ning meie selle eest ei vastuta. Enne nendel veebisaitidel isikuandmete esitamist lugege vastav poliitika läbi.

6. Teie õigused ja meie kontaktandmed

Turundus

Teil on õigus paluda, et me ei töötleks teie isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel. Tavaliselt teavitame teid või küsime teilt nõusolekut (enne andmete kogumist), kui soovime kasutada teie andmeid nendel eesmärkidel või avaldada teie andmeid nendel eesmärkidel kolmandatele isikutele. Teil on õigus sellisest töötlemisest loobuda, märkides vastavad kastikesed vormidel, millega teilt andmeid kogume, või klõpsates tellimuse tühistamise linki turunduslike e-kirjade lõpuosas. Seda õigust saate igal ajal kasutada ka meiega ühendust võttes e-posti aadressil [email protected]

Teabe ajakohastamine

Me võtame kõik mõistlikud meetmed teie isikuandmete täpsuse tagamiseks. Selle hõlbustamiseks peaksite meid teavitama kõikidest muudatustest teie esitatud isikuandmetes, võttes meiega ühendust (vt kontaktandmed allpool).

Teie õigused

Kui asute meiega lävimise ajal EMPs, võib teil teatavatel asjaoludel olla õigus nõuda meilt, et

 • esitaksime teile lisateavet selle kohta, kuidas teie isikuandmeid kasutame ja töötleme;
 • esitaksime teile koopia isikuandmetest, mida teie kohta säilitame;
 • parandaksime ebatäpsused teie kohta töödeldavates isikuandmetes ja tagaksime teie isikuandmete terviklikkuse;
 • kustutaksime isikuandmed, mida meil ei ole enam põhjust töödelda;
 • piiraksime teie isikuandmete kasutamist, kuniks uurime teie tõstatatud küsimust.

Lisaks on teil teatavatel asjaoludel õigus

 • võtta tagasi oma nõusolek, kui andmeid töödeldakse teie nõusoleku alusel;
 • paluda meil edastada teie esitatud ja veel säilitatavad isikuandmed elektrooniliselt kolmandale isikule;
 • esitada vastuväide selliste isikuandmete töötlemise suhtes, mida me töötleme oma õigustatud huvidele või avalikule huvile toetudes, välja arvatud juhul, kui meie põhjused töötlemiseks kaaluvad üles teie huvid, õigused ja vabadused;
 • esitada igal ajal vastuväide otseturunduse suhtes (sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes).

Nende õiguste suhtes kehtivad teatavad erandid eesmärgiga kaitsta avalikku huvi (nt kuritegevuse ärahoidmiseks ja tuvastamiseks) ja meie huve (nt kutsesaladuse hoidmiseks), kusjuures need õigused ei pruugi kehtida kõikides riikides.

Kui teil on selleks õigus, saate loetletud õigusi kasutada meiega ühendust võttes (vt kontaktandmed allpool).

Kui te ei ole rahul sellega, kuidas teie isikuandmeid kasutame või kuidas oleme käsitlenud teie õiguste kasutamist, on teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

Kontaktandmed

Küsimused, tähelepanekud ja nõuded seoses selle privaatsuspoliitikaga on oodatud aadressil [email protected] 

Samuti võite meiega ühendust võtta aadressil Tallinna mnt 2, Saku alevik, Saku vald, 75501 Harjumaa.