Menüü

Privaatsusteade

Meie eesmärk Carlsberg Groupis on pruulida parema tänase ja homse nimel. Täiustamine ja pidevalt paremini tegutsemine on meie DNAsse sisse kirjutatud. Selline suhtumine ei piirdu ainult pruulimisega, vaid hõlmab kõiki Carlsbergi Groupi osi ja kõike, mida me teeme – kaasa arvatud isikuandmete kaitse. Usume, et isikuandmete kaitse on ülimalt tähtis, ja püüame pidevalt oma jõupingutusi suurendada. Isikuandmed on igasugune teiega seotud teave.

 

Käesolev privaatsusteade kehtib teie suhtes, kui te ostate meilt kaupu, kasutate meie teenuseid, olete meie äripartner või tarnija, külastate mõnda meie veebisaiti või kontorit, kandideerite mõnele töökohale, osalete meie üritustel või reklaamikampaaniates või suhtlete meiega muul moel, sealhulgas meie veebisaite või rakendusi kasutades, või suhtlete meiega sotsiaalmeedia või muude platvormide kaudu.

 

Kui te juba olete meie klient, tarbija, äripartner või tarnija, võib teie isikuandmete meiepoolne kasutamine olla täpsemalt sätestatud meievahelises lepingus. Kui me teilt isikuandmeid kogume, võime esitada teile täiendavaid teateid selle kohta, kuidas me soovime teie isikuandmeid kasutada (koos võimalusega valitud kasutusviisidega nõustuda või nendest loobuda).

Kes teie isikuandmeid kasutab?

Me võime töödelda ja kasutada teie isikuandmeid teie suhtluses [Saku Õlletehase AS, 10030278, Harju maakond, Saku vald, Saku alevik, Tallinna mnt 2, 75501] ([Saku Õlletehas], edaspidi „meie“).

[Saku Õlletehas AS] on osa üleilmsest äriühingute grupist. Sellega seoses võime jagada teie isikuandmeid käesolevas privaatsusteates märgitud eesmärkidel oma tütarühingute, meie kõigi valdusühingu ja selle tütarühingutega (Carlsberg Groupi ühingud). Iga selline äriühing võib samuti töödelda ja kasutada teie isikuandmeid käesolevas privaatsusteates märgitud eesmärkidel, ent nad teevad seda iseseisvalt üksnes enda nimel.

Kellega me võime teie isikuandmeid jagada?

Lisaks teie isikuandmete jagamisele Carlsberg Groupi ühingutega võime mõnel puhul jagada teie isikuandmeid ka kolmandate isikutega, näiteks meie äripartnerite, tarnijate, müüjate, nõustajate, klientide, tarbijate, riigiasutuste, kohtute ja IT-majutuse, pakkumise ja IT-teenuse osutajatega, keda me oma grupi IT-keskkonnas kasutame (edaspidi „kolmandad isikud“). Me jagame isikuandmeid üksnes juhul, kui see on asjakohane ja vajalik, et saaksime teha käesolevas privaatsusteates kirjeldatud toiminguid; näiteks teie tellimuse täitmine, teie makseandmete töötlemine või tugiteenuste osutamine.

 

Lähema teabe saamiseks selle kohta, kellega me teie isikuandmeid jagame, tutvuge palun iga käesolevas privaatsusteates kirjeldatud tegevusega, kust leiate lähemat teavet.

Kuidas me teie isikuandmeid kasutame?

Iga allpool nimetatud tegevuse puhul märgime ära isikuandmete kasutamise eesmärgi, keda need isikuandmed puudutavad, kasutatavate isikuandmete liigid, õiguslikud alused, millele me kasutamisel tugineme, allika, kust me isikuandmed saime, kui kaua me isikuandmeid säilitame ja kellega me võime isikuandmeid jagada.

 

Konkreetsest olukorrast olenevalt võime jagada teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel (lähema teabe saamiseks palun klõpsake igal eesmärgil):

 • meie veebisaitide külastajad
 • meie sotsiaalmeediasaitide külastajad
 • meie asukohtade ja kontorite külastajad
 • üritused
 • reklaamikampaaniad ja võistlused
 • turundus- ja avalike suhete tegevus
 • meie rakenduste kasutajad
 • meie klientide ja tarbijate mõistmine
 • kliendihaldus (baarid, restoranid jne)
 • tarbijate haldus (eraisikud)
 • äripartnerite ja tarnijate haldus
 • äritegevus
 • vastavuse tagamine
 • värbamine

Teie isikuandmete edastamine Euroopa Liidust (EL) ja Euroopa Majanduspiirkonnast (EMP) väljapoole

Mõned Carlsberg Groupi ühingud ja kolmandad isikud, kellega me teie isikuandmeid jagame, võivad asuda väljaspool ELi ja/või Euroopa Majanduspiirkonda asuvates riikides.

 

Teie isikuandmete edastamisel väljaspool ELi ja Euroopa Majanduspiirkonda asuvatele Carlsberg Groupi ühingutele ja kolmandatele isikutele võime olla kohustatud võtma asjaomaste isikuandmete kaitsmiseks täiendavaid meetmeid. Euroopa Komisjon on tunnistanud mõnede väljaspool ELi ja Euroopa Majanduspiirkonda asuvate riikide rakendatavad kaitsemeetmed ELi ja Euroopa Majanduspiirkonna andmekaitseseadustega sisuliselt võrdväärseks ning sellest tulenevalt ei nõuta täiendavaid kaitsemeetmeid teie isikuandmete edastamisel nendesse jurisdiktsioonidesse. Riikides, mille kaitsemeetmed ei ole heaks kiidetud, kasutame edastatavate isikuandmete kaitsmiseks asjakohaseid kaitsemeetmeid, näiteks Euroopa Komisjoni kinnitatud lepingu tüüptingimused või muud meetmed tagamaks, et teie isikuandmed on piisavalt kaitstud.

Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme

Teie isikuandmete turvalisuse tagamine on meile esmatähtis. Me järgime rahvusvaheliselt tunnustatud turvastandardeid ja hoiame teie isikuandmeid turvalistes serverites.

Isikud, kellel on lubatud isikuandmeid töödelda ja kasutada, kohtlevad kõiki isikuandmeid konfidentsiaalse teabena. Lisaks anname juurdepääsu teie isikuandmetele üksnes neile, kes seda vajavad. Me teeme regulaarselt siseauditeid ja järelkontrolle, et hinnata, kas meie meetmed on asjakohased, ja et tagada jätkuv kooskõla rahvusvaheliselt tunnustatud turvastandardite ja meie põhimõtetega.

 

Kui me oleme andnud teile (või te olete valinud) salasõna, mis annab teile ligipääsu meie veebisaitide või teiste platvormide teatud osadele, olete kohustatud hoidma selle salasõna konfidentsiaalsena. Me palume teil salasõna mitte kellegagi jagada.

 

Kahjuks ei ole teabe edastamine interneti teel täiesti turvaline. Kuigi me anname endast parima, et teie isikuandmeid kaitsta, ei saa me tagada meie veebisaitidele edastatavate isikuandmete turvalisust – mis tahes andmete edastamine toimub teie enda riisikol. Kui me oleme teie andmed kätte saanud, kasutame loata juurdepääsu takistamiseks rangeid protseduure ja turvameetmeid.

Nõusolek

Teatud piiratud juhtudel võib meil olla vaja küsida teie isikuandmete kasutamiseks teie konkreetset nõusolekut. Enamikul juhtudel töötleme aga isikuandmeid käesolevas privaatsusteates sätestatud eesmärkidel ja teie nõusoleku andmine ei ole asjakohane ega vajalik.

Kui teil on muresid või küsimusi seoses teie isikuandmete meiepoolse kasutamise või käesoleva privaatsusteatega, võite meiega ühendust võtta. Vajalikud kontaktid ja muu info leiate siit Kui otsustate oma nõusoleku tagasi võtta, ei või me teie isikuandmeid enam nõusoleku põhjal kasutada. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta nõusolekul põhinenud andmete kasutamist enne nõusoleku tagasivõtmist. Mõnedel juhtudel võime jätkata teie isikuandmete kasutamist pärast teie nõusoleku tagasivõtmist, kui see on seadusega lubatud.

Teie õigused

Kui me kasutame teie isikuandmeid käesolevas privaatsusteates nimetatud eesmärkidel, võite te

 

 • küsida lähemat teavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid kasutame, sh koopiat oma isikuandmetest;
 • paluda meil teie isikuandmeid parandada, ajakohastada või kustutada;
 • paluda meil teie isikuandmete kasutamist piirata;
 • esitada vastuväite teie isikuandmete kasutamisele meie poolt või isikuandmete kasutamisele otseturunduseks ja/või automatiseeritud otsuste tegemiseks, sh profiilianalüüsiks;
 • paluda meil edastada teie isikuandmed teile või kolmandale isikule (andmete ülekandmine).

 

Kui me kasutame teie isikuandmeid konkreetselt meie õigustatud huvi alusel, võite te mis tahes ajal esitada vastuväiteid teie isikuandmete meiepoolsele kasutamisele sellel õiguslikul alusel.

Palun pidage meeles, et nende õiguste suhtes kehtivad teatud erandid ja need ei pruugi kõik olla kättesaadavad riigis, kus te asute. Selle põhjuseks võivad olla meile pandud kohustused, näiteks muud õigusaktid, mille kohaselt oleme kohustatud isikuandmeid säilitama, teiste inimeste õiguste ja vabaduste kaitse jms. Me teeme alati oma parima, et iga taotlust hoolikalt hinnata, ja põhjendame taotluste mittetäitmist.

Kui soovite oma õigusi kasutada, võtke meiega ühendust. Vajalikud kontaktid ja muu info leiate siit 

Kuidas esitada kaebust?

Kui teil on küsimusi, mida ei õnnestu meiega vahetult suheldes lahendada, või kui soovite esitada kaebust, võite pöörduda Eesti Andmekaitse Inspektsiooni aadressil Tatari 39, 10134 Tallinn. Lähemat teavet kaebuse esitamise kohta leiate inspektsiooni veebisaidilt https://www.aki.ee/. Kui asute teises riigis, võite pöörduda kohaliku andmekaitseasutuse poole.

Kellega saan ma selle privaatsusteate asjus ühendust võtta?

Kui teil on muresid või küsimusi seoses teie isikuandmete meiepoolse kasutamise või käesoleva privaatsusteatega, võite meiega ühendust võtta. Vajalikud kontaktid ja muu info leiate siit 

Privaatsusteate uuendused

Käesoleva privaatsusteate muudatused postitatakse sellele veebilehele ja teid teavitatakse nendest, kui see on asjakohane. Privaatsusteate uuenduste ja muudatuste nägemiseks palun kontrollige seda lehte sagedasti.

 

Viimati uuendatud 16.04.2024