Menüü
Ttzab Copy

Koos NULLI suunas ja edasi (Together Towards ZERO and Beyond)

Carlsberg Grupp rakendas esmakordselt kontserniülest kestlikkuse strateegiat 2017. aastal. Strateegiat uuendati 2022. aastal ning täienenud keskkonna-, sotsiaalmõju ja ja valitsemise ehk ESG-strateegia kannab nime  „Koos NULLI suunas ja edasi“ (Together Towards ZERO and Beyond). Kui senine kestlikkuse strateegia „Koos NULLI suunas“ (Together Towards ZERO)  sätestas katuseesmärgina süsinikneutraalsuse kontserni tehastes aastaks 2030, siis uuenenud strateegia näeb ette kogu väärtusahela lõikes süsinikneutraalsuse saavutamise aastaks 2040.

Carlsbergi uuenenud ESG-strateegia sätestab jätkuvalt juba 2017 eesmärkideks seatud NULL süsinikujalajälge tehastes, NULL veeraiskamist, NULL vastutustundetut alkoholitarbimist ning NULL tööõnnetust. Täiendavalt lisandus kaks "nulli" – NULL põllumajanduslikku jalajälge ja NULL raisatud pakendijäätmeid.

Grupi katuseesmärgiks on juurutada kogu joogitööstuses kestlikumaid äritavasid – seda näiteks põllumajanduslike meetodite, tooraine hankimise protseduuride ning tootedisaini muutmise ja tõhusate pandipakendisüsteemide laiendamise abil. Kõigi eesmärkide saavutamiseks on ühtlasi möödapääsmatu tihe ja usalduslik koostöö kõigi tarnijate ja partneritega.

„Koos NULLI suunas ja edasi" ehk ingliskeelse lühendi TTZAB eesmärkide saavutamisel lähtub Carlsberg Grupp teaduspõhistest sihtidest, mis on kooskõlas Pariisi kliimamuutuste kokkuleppes sätestatud eesmärgiga piirata kliimasoojenemist tasemel 1,5 °C. Kontsern on ka aktiivne osaline erinevates rahvusvahelistes algatustes-ühendustes, nagu näiteks taastuvenergia algatus RE100, kliimamuutuste vastu võitlevate ettevõtete koalitsioon We Mean Business Coalition, üleilmne heitgaaside vähendamise kampaania Race To Zero, kliimaeesmärke toetavate tegevjuhtide ühendus Alliance of CEO Climate Leaders ning Rahvusvahelise Turundajate Liidu (WFA) algatus Planet Pledge.

 

 

NULL süsinikujalajälge

2030. aastaks on meie eesmärgiks saada süsinikheitmetest vabaks kõikides õlletehastes ja linnaste valmistamise tehastes. Vahe-eesmärgina soovib grupp vähendada ühe toodetud hektoliitri kohta õhku paisatud heitmeid aastaks 2022 võrdluses baasaastaga 2015 poole võrra. See eesmärk kehtib nii meie uuemate õlletehaste kui ka juba olemasolevate tehaste kohta, kuid ei kehti linnaste valmistamiste tehaste puhul.

 

 

NULL põllumajanduslikku jalajälge

Grupi eesmärgiks on 2030. aastaks saada 30% kogu toorainest ja 2040. aastaks 100% taastava põllumajanduse meetodite rakendamise teel ehk arvestades põldude bioloogilist mitmekesisust ja mulla tervist ning sidudes süsinikku looduslikul moel. Tegevused, mida võtame ette oma NULL põllumajanduslikku jalajälge eesmärgi saavutamiseks, mõjutavad ka süsinikuheitmete taset, kiirendades nii omakorda 2040. aastaks NULL süsinikujalajälje eesmärgi suunas liikumist kogu meie väärtusahelas.

 

 

NULL raisatud pakendijäätmeid

Pakendite tootmise ja utiliseerimisega seotud süsinikumõju moodustab märkimisväärse hulga õlle tootmise ja tarbimisega seotud koguheitmetest. Carlsberg Grupi eesmärk on tagada, et 100% meie pudelitest ja purkidest on taaskasutatavad või korduvkasutatavad ning et vähemalt 90% neist kogutakse kokku ja võetakse pärast kasutamist ringlusse. Pakendite ringkasutus võimaldab olulisel määral vähendada toote süsinikuheidet kogu elutsükli vältel ehk teekonnal põllult poodi.

 

 

NULL liitrit raisatud vett

Carlsberg Grupi ja Saku Õlletehase eesmärk on viia veekasutus poole võrra väiksemaks – võrreldes 2015. aasta baastasemega peab 2030. aastaks ühe hektoliitri meie joogi tootmiseks kuluma 50% vähem vett. See puudutab nii kõiksugu efektiivsusmeetmeid tehastes, aga ka uusi tehnoloogiaid ja veepuhastusseadmeid.

 

 NULL vastutustundetut alkoholitarbimist

Meie soovitus on tarbijatele alati – nautige meie jooke vastutustundlikult. Kuid mööname teisalt, et alkoholi kuritarvitamine – sealjuures alaealiste alkoholitarvitamine, joobes peaga sõitmine või liigtarvitamine – on globaalne tervisemure. Seetõttu töötame koos teiste meie sektori ettevõtega, et neid teemasid adresseerida. Globaalselt on kontsern seadnud endale 2022. aasta eesmärgi kanda alkoholitarvitamise hoiatused kõikidele pakenditele, pakkuda alkoholivaba alternatiivi kõigis meie õllede müügikohtades ning teha kohapealsetel turgudel eri organisatsioonidega koostööd, mille eesmärgiks on vastutustundliku tarbimise edendamine

 

 NULL tööõnnetust

Tööohutus on meile A&O, nii Saku Õlletehases kui kogu kontsernis tervikuna. Iga töötaja peab töölt koju minema sama tervena kui ta tööle tuli. Seepärast keskendume igapäevaselt palju tööohutuse teemadele ja räägime nendest töötajatega. Saku Õlletehase eesmärk on sarnaselt sõsartehastele üle maailma, et meie tehases ei toimuks mitte ühtegi tööõnnetust ning õnnetustega seonduvalt ei peaks mitte ükski inimene töölt kõrvale jääma. Tööohutuse kõrval on meie fookuses töötajate heaolu laiemalt, kuna ka meeldiva töökeskkonna pakkumine aitab kaasa eesmärgile õnnetusi vältida.

Kas ja kuidas sina oled vähendanud oma süsiniku jalajälge? Kas oled viimastel aastatel vähendanud oma veetarbimist? Vaata järgnevatest videotest, mida Saku Õlletehas neis ja paljudes teistest kestlikkuse valdkondades teinud.