Menüü

Saku Õlletehas parandas oma energiaalast varustuskindlust

Saku Õlletehas võttis uuest aastast alternatiivlahendusena kasutusele LPG süsteemi. Kui varasemalt oleks võinud raskused gaasitarnetel või ülikõrged elektrihinnad Saku Õlletehase tootmise osaliselt peatada, siis vedelgaasi kasutuselevõtt võimaldab õlletehasel edaspidi ka võimalike tõrgete korral täisvõimsusel tootmist jätkata.

Saku Õlletehase juhatuse liikme Jaan Härmsi sõnul on sõda Ukrainas ja energiakriis energiaalase sõltumatuse teema ettevõtte jaoks väga aktuaalseks muutnud. „Eks nii nagu paljusid teisi ettevõtteid on sõda Ukrainas ja energiakriis pannud ka meid mõtlema sellele, kuidas toota võimalikult palju meile vajalikust gaasist ja elektrist ise. Siiani on läinud hästi ja oma töös me ümberkorraldusi tegema ei ole pidanud. Oleme teinud ettevalmistavaid tegevusi ja loonud alternatiivvõimalused, mida näiteks maagaasitarnete võimaliku katkemise korral vajadusel koheselt kasutada saame,“ rääkis Jaan Härms.

Varasemalt oli Saku Õlletehases alternatiivlahendusena, nt maagaasitarnete katkemise korral, oma katlamaja ja tootmise töös hoidmiseks kasutada vaid üks variant – vedelkütus, st diislikütus. Alates käesolevast aastast on Saku Õlletehasel aga võimalus kasutada vedelgaasi. „Saku Õlletehases on meil olnud seni varuvõimaluseks kasutada vedelkütust oma katlamaja ja tootmise tööshoidmiseks. Sellise stsenaariumi korral, kus oleksime pidanud alternatiivlahendusele ümber lülituma, ei oleks saanud me tootmist täisvõimsusel jätkata, sest diiselkütusel töötav katel seda ei võimalda. Just seetõttu otsustasime kasutusele võtta LPG süsteemi, mis võimaldab meil ka võimalike tõrgete korral tootmises täisvõimsusel tööd jätkata. Nüüd, kus Saku Õlletehas ei ole sõltuv üksnes maagaasist, saame me vajadusel näiteks ka järjekordse energiahindade spurdi korral valida enda jaoks odavama energiaallika. Meie kui ettevõtte jaoks on säärane paindlikkus – ühelt energiaallikalt soodsamale ümber lülituda, kui selleks vajadus tekib, äärmiselt oluline,“  ütles Jaan Härms. 

Juhatuse liikme sõnul mõjutaksid gaasi tarneraskused Saku Õlletehast väga oluliselt ja otseselt, sest ettevõtte peamine energiaallikas ongi gaas. „Gaasi kasutame me hoonete kütmiseks, sooja vee tootmiseks jms. Lisaks kasutame me gaasi auru tootmiseks, mille toel töötab meie keedumaja õllevirde tootmiseks. Aur on väga vajalik Saku toodete valmistamisel, sest see on võtmekomponent erinevates tootmise etappides,“ selgitas Härms. Keskmine maagaasi kulu Saku Õlletehases on 1,9 miljonit m3 aastas. Samas näiteks 150-250-ruutmeetrise eramajapidamise küttekulu koos sooja vee tarbimisega jääb suurusjärku ca 2500 m3 aastas.

LPG projekti kogumaksumus on ca 60 000 eurot. Võimekus LPG kasutuselevõtuks loodi koostöös ettevõttega Vedelgaas OÜ. Lisaks saab ettevõttest ka Saku Õlletehase ametlik LPG gaasi tarnija.