Menüü

Saku kuuspakid saavad uue, keskkonnasõbraliku kuue

100% taaskasutatud pakendiga kuuspakid, roheelekter, soojuse taaskasutus ja keskkonnasõbralikud hübriidid on vaid mõned näited sammudest, mida Saku Õlletehas on astunud oma keskkonnajälje vähendamiseks. Juba viie aasta eest võttis Eesti vanim järjepidevalt tegutsenud pruulikoda ambitsioonika eesmärgi – saavutada aastaks 2030 süsinikheitmete nulltase. Eesmärgi saavutamiseks on veel palju teha, kuid juba tänaseks on CO2 heitmeid vähendatud enam kui 820 tonni võrra.

Just neil päevil on Saku Õlletehases märgiline hetk, mil pruulikoda pakendab esimesed purgid õlut uutesse, sajaprotsendiliselt taaskasutatud kilest kuuspakkidesse. Esimeses järjekorras saavad uue ümbrise, mille käigus ei toodeta ühtegi grammi uut plastikut, Saku Õlletehase tuntuimad ja levinuimad joogid: Saku Originaal, Saku Kuld ja Karl Friedrich.

„Meie toodete kõige nähtavam keskkonnajälg ongi pakend. Ennekõike muidugi pudelite-purkide näol, aga ka multipakkidena," sõnas Saku Õlletehase juhatuse liige Jaan Härms. „Rääkides pudelitest-purkidest endist, on Eesti üks eeskujulikumaid riike maailmas, kuna enam kui 90 protsenti kõigist meie tehasest väljuvatest pakenditest tulevad pandipakendisüsteemi kaudu ringlusesse tagasi. Meie soov oli aga astuda samm edasi ka pudeleid-purke ümbritseva pakendi osas, mistõttu otsustasime asendada multipakke kooshoidva kile täielikult taaskasutatud kilega."

Esimesed kuuspakid, mis on ka taaskasutust markeeriva märgisega, jõuavad Eestis poodidesse juuni esimeses pooles. „Jaanipäevaks peaksid uued kuuspakid olema saadaval kõikjal Eestis," märkis Härms. Ta lisas, et esimeses etapis saavad uue ümbrise ligi 80% Saku jookidest ning kogu sortimendi pakendamist uude kilesse alustatakse alates aasta teisest poolest.

Mis on mis?

• Saku Originaal, Saku Kuld ja Karl Friedrich - 100-protsendiliselt taaskasutatud kilest kuuspakid

• Aasta teises pooles alustab Saku Õlletehase kõikide multipakkide üleviimist uude pakendisse

• Ühe kuuspaki tavakile toormaterjali keskkonnajalajälg - 34,2 grammi CO2

• Ühe kuuspaki taaskasutatud kile toormaterjali jalajälg - 0,3 grammi CO2​

 

Samm suurema eesmärgi suunas

Kuid pakend, selle võimalikult suures mahus ringlusse suunamine ning seeläbi keskkonnajalajälje järjepidev vähendamine on vaid üks neist sammudest, mida Saku Õlletehas on viimastel aastatel astunud teekonnal, mille kandvaks strateegiaks on „Liigume koos nulli suunas".

„„Nulle", mille suunas tehas liigub, on kokku neli ja nad on kõik sihiga aastasse 2030. Esimene ja kindlasti kõige ambitsioonikam on saavutada tootmises aastaks 2030 süsinikheitmete nulltase," tutvustas Jaan Härms. „Selle kõrval teine otseselt looduskeskkonda puudutav „null" on fookus veekulule - arusaadavalt on joogitootjana meie suurim kasutatav ressurss vesi ning siin on meie eesmärk raisata tootmises null liitrit vett. Kuid samavõrra olulised on ka kaks ülejäänud „nulli" ehk turvaline ja õnnetusteta töökeskkond ning vastutustundetu alkoholitarbimise vältimine."

Viimase kuue aastaga on Saku Õlletehas vähendanud oma tootmises CO2-heitmeid 20 protsendi võrra - absoluutarvudes tähendab see 821 tonni vähem süsihappegaasi. „Näiteks pärineb juba alates 2016. aastast kõik meie kasutatav elektrienergia taastuvatest allikatest, meie inimeste tööautod on juba aastaid keskkonnasõbralikud hübriidid ning just tänavu kevadel läksime üle uue põlvkonna Toyota hübriididele," loetles Härms. Lisaks jälgitakse kestlike põhimõtete järgimist ka tarnijate puhul, seda nii õllepruuliks vajaliku toorme valmistajate kui ka müügikanalite puhul.​

Üks viimaste aastate suurimaid samme nii rahalises mõttes kui ka keskkonnamõju arvestuses oli Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel 2019. aasta lõpus teoks saanud investeering soojuse taaskasutuseks õllekeedul. Selle enam kui miljonieurose investeeringuga saavutati kümme protsenti väiksem energiakulu, mis võrdlusena tähendab, et varasemaga võrreldes hoiti kokku soojust hulgal, millega saaks katta 8-10 viiekorruselise maja aastase küttekulu.

Jaan Härmsi sõnul on sellised märgilised ja nähtavad sammud teetähisteks, mis seatud kliimaeesmärkide saavutamist hõlbustavad, kuid esmatähtis on seatud eesmärkide suunas mõtestatult liikuda. „CO2 heitmete monitoorimine, avatus uutele tehnoloogiatele ning selgelt seatud strateegia ja mõõdetavad eesmärgid on võtmeks teekonnal, mida astume puhtama looduse ja rohelisema tuleviku nimel."

Õlg alla vaktsineerimisele, tugi päästjatele

Vastutustundlikkus tähendab Saku Õlletehasele kõrvuti sammudega tootmises ja igapäevategevuses puhtama looduskeskkonna nimel ka panustamist kogukonda ja ühiskonda laiemalt. Seda moel, milles joogitootjana ollakse kõige efektiivsemad ehk andes oma jooke neile, kes seda kõige enam vajavad.

„Meie kõige värskem ja kahtlemata ka suurim koostöö on Lääne-Tallinna Keskhaigla ja kultuurikeskusega Kaja, kus just esmaspäeval, 18. mail avati üks kahest Tallinna vaktsineerimiskeskusest. Korraldajad on arvestanud, et kevadel-suvel vaktsineeritakse seal kuni 150 000 inimest ning et vaktsineerimise järgselt peavad inimesed veetma keskuses veel veerand tundi meedikute järelevalve all, anname omaltpoolt Kaja keskusele kuni 150 000 pudelit värskendavat Vichy mineraalvett," rääkis Jaan Härms.

Teine värskem koostöö on Saku Õlletehasel vabatahtlike päästjate katusorganisatsiooniga Päästeliit. „Oleme juba aastaid teinud koostööd meie oma Saku vabatahtliku päästekomandoga, kuid sellest kevadest toetame veega kõiki neid tublisid Eesti mehi ja naisi, kes panustavad oma vabast ajast aitamaks hättasattunud merelisi, kustutada metsa- ja kulupõlenguid jm," kirjeldas Härms.

Möödunud koroona-aastal varustas Saku Õlletehas jookidega ka eesliinitöötajaid – pealinna haiglate meditsiinitöötajaid, politseinikke, päästjaid. Lisaks on neil juba aastatepikkune hea partnerlus nii Toidupanga kui ka kaitseväega, aidates kaitseväelastele viia alkoholivabade jookidega kaugetele ja kuumadele välismissioonidele veidike kodutunnet.

 

Alkoholivaba õlu ja siider

Et üks Saku Õlletehase kestlike eesmärkide fookus on vastutustundliku alkoholitarbimise edendamine, on ka siin olnud viimaste aastate areng meeletu. Usutavasti päris paljud veel mäletavad, et sugugi mitte nii ammu oli poeriiulil heal juhul leida paar-kolm alkoholivaba õlut. „Meiegi tootevalikus oli vaid kolme-nelja aasta eest kaks erinevat alkoholivaba õlut, kuid hakkasime valikut seejärel teadlikult laiendama ning täna on erimaitselisi alkoholivabasid õllesid-siidreid seitse korda rohkem ehk 14 - endale sobiva maitse leiab igaüks," lisas Härms.

Jaan Härmsi sõnul on alkoholivaba õlle tarbimine Eestis viimastel aastatel ka märkimisväärselt ehk üle 2,6 korra kasvanud ning moodustab juba arvestatava osa kogu kodumaisest õlleturust. „Juba täna on alkoholivabade õllede osakaal koguturust ligikaudu viis protsenti, suvekuudel isegi kuni kümme, mis on kordades enam näiteks väga palju meediatähelepanu saavast käsitööõllest. Ning kindlasti ei jää meie Sakus siin seisma ning üllatame Eesti inimesi uute ja põnevate maitsetega," lubas ta.​