Menüü

Alljärgnevalt loetleme peamised õiguslikud alused, millele teie isikuandmete kasutamisel toetume.

Nõusolek – kui olete andnud nõusoleku oma teabe kasutamiseks (enne isikuandmete kasutamist esitatakse teile selleks nõusolekuvorm; teil on õigus võtta nõusolek tagasi käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud viisil.

Lepingu täitmine – kui teie teave on vajalik lepingu sõlmimiseks teiega või sõlmitud lepingu täitmiseks.

Õiguslik kohustus – kui me vajame teie teavet oma õiguslike kohustuste täitmiseks.

Õigustatud huvid – kui kasutame teie teavet oma õigustatud huvides ning meie põhjused selle kasutamiseks kaaluvad üles teie andmekaitseõiguste võimaliku piiramise.

 

Alljärgnevalt on loetletud peamised õiguslikud alused, millele tavaliselt toetume eriliiki isikuandmete ja süüteoasjades süüdimõistvaid kohtuotsuseid käsitlevate andmete kasutamisel.

Õigusnõuded – kui teie teavet on vaja teie, meie või kolmanda isiku vastu õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

Oluline avalik huvi – kui isikuandmete töötlemine on vajalik olulise avaliku huviga seotud põhjustel ELi või kohaliku õiguse alusel.

Sõnaselge nõusolek – kui olete andnud sõnaselge nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel kindlaksmääratud eesmärgil. Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, võttes meiega ühendust (vt kontaktandmete punkt). Kui seda teete, ei pruugi meil olla võimalik pakkuda teile tooteid või teenuseid, mille jaoks selliseid andmeid vajame.