Menüü
Tööandja.jpg

Miks on Sakus hea töötada?

TÖÖTAME ÜHISE EESMÄRGI NIMEL

Töökeskkonna kujundamisel juhindume eesmärgist, et tulemus saaks parim kõigi jaoks – meie töötajatele, klientidele ning ka erinevatele huvigruppidele. Töötajal peab olema selge, mida temalt oodatakse – mille eest ta vastutab, mis on tema tegevuse prioriteedid ja kuidas tema panus mõjutab kogu ettevõtte käekäiku. Kui selgus on olemas, siis töötaja teab, mille nimel pingutada ja on motiveeritud panustama.

OLEME PIDEVAS ARENGUS

Meie tiimi on oodatud inimesed, kelle jaoks on oluline meeskonnatöö ja ühiselt lahenduste leidmine, kes on kohusetundlikud ja tahavad võtta vastutust oma töölõigu eest. Me koolitame oma töötajaid pidevalt ning julgustame nende arengut ettevõtte sees. Ametikohtade valik on lai ning arengusuundi on mitmeid. Pole haruldane, et tööletulija alustab ühest osakonnast, aga karjääri edenedes liigub teistesse osakondadesse või koguni mõnda teise Carlsbergi grupi ettevõttesse. Oma juhtide värbamisel hindame innovaatilist mõtteviisi, teadmiste jagamise ja probleemide lahendamise oskust, tahet kaasata ja arendada töötajaid. Meie tegevusvaldkonnas on oluline oskus tuua kokku ja tulemuslikult juhtida eriilmelisi ja piirideüleseid projekte ning meeskondi.

VÄÄRTUSTAME KOOSTÖÖD

Teame, et kolleegidevahelised head suhted on olulised ning meil kehtib reegel, et näpuga me kellegi peale ei näita. Toetame üksteist, õpime üheskoos enda ja teiste vigadest ning rasketel hetkedel oleme kolleegidele toeks.

PEAME OLULISEKS TAGASISIDET

Vähemalt kord aastas toimuvad arenguvestlused, kuid sellest olulisemgi on pideva ja konstruktiivse tagasiside andmine oma meeskonnale. Vähemalt kord nädalas arutame, millised on iga töötaja prioriteedid ja kuidas juht saab nende täitmisel abiks olla. Juhul, kui tuleb anda tagasisidet ebaõnnestumiste korral, on oluline selgusele jõuda, mis läks valesti ja mida me sellest õppisime. Tunnustame õnnestumisi, sest see mõjub tiimitööle ja motiveeritusele hästi.

PÖÖRAME TÄHELEPANU OMA TÖÖTAJATELE JA NENDE PEREDELE

Meie suurimaks väärtuseks on meie töötajad. Tööandjana võtame kuulda ettepanekuid, mida töötajad teevad selleks, et meil oleks veelgi parem koos töötada ja et meie protsessid oleksid efektiivsemad ja keskkonnasäästlikumad. 

Saku Õlletehas osales Peresõbraliku tööandja programmis ning pälvis 2022. aastal peresõbraliku tööandja hõbemärgise. Valminud peresõbraliku tööandja programmi raames keskendusime paindlikkuse kasvule, sünergia ja koostöö ning tagasiside ja tunnustamise suurendamisele.

 

 

PANUSTAME TÖÖKESKKONDA

Tööandjana pingutame igapäevaselt selle nimel, et meie töötajatel oleks tänapäevane, hea ja turvaline töökeskkond. Me püüdleme keskkonnasäästlikuma tootmise poole ning teame, et meie tublide töötajate poolt hoole ja pühendumusega valmistatud joogid on alati laitmatu kvaliteediga. Saku Õlletehasel on kolm sertifitseeritud juhtimissüsteemi – kvaliteedijuhtimissüsteem, töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteem ning keskkonnajuhtimissüsteem.

OLEME VASTUTUSTUNDLIKUD

Juhindume vastutustundlikkuse programmist "Üheskoos nulli poole" (Together Towards Zero), mis hõlmab nii keskkonnahoidu (eelkõige vee kokkuhoiu ja õhusaaste vähendamise osas), tööohutust kui ka vastutustundlikku alkoholitarbimist. Tööõnnetuste vältimiseks on Carlsbergi grupis kehtestatud elupäästvad reeglid ning ohuolukordadest teavitamise süsteem, mida iga töötaja peab järgima. Igal töötajal on kohustus teavitada ohuolukorrast, mis võib kaasa tuua tõsise ohu elule ja tervisele. Juhindume oma tegevustes LEAN mõtteviisist ehk keskendume raiskamise vähendamisele ja vältimisele.

OLEME KOOSTÖÖS TÖÖTAJATEGA LOONUD MOTIVEERIVA SOODUSTUSTEPAKETI:

 • aastapreemia
 • talvepuhkus
 • parimate töötajate tunnustamine
 • tööjuubelipreemia
 • soovituspreemia
 • tasuta transport vahetustega töötajatele
 • paindlik tööaeg ja -koht
 • spordihüvitis
 • nägemisteravust korrigeerivate abivahendite hüvitis
 • lapse sünnitoetus
 • lähedase kaotuse toetus
 • kingitus tasemeõppe lõpetamise puhul
 • kingitus jaanipäeva, jõulude ja sünnipäeva puhul
 • tootenäidised
 • puuviljaesmaspäevad
 • koostööpartnerite pakutavad soodustused