Menüü

Saku tegevusi kestlikul äritegevusel tunnustati hõbemärgisega

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum omistas Saku Õlletehasele viiendat aastat vastutustundliku ettevõtluse hõbemärgise, tunnustades sealjuures Saku tegevust CO2-jalajälje kaardistamisel ning kestlikkuse valdkonna tegevuspõhimõtete sidumist ÜRO säästva arengu eesmärkidega.

Saku Õlletehase juhatuse liige Jaan Härms märkis, et Carlsbergi gruppi kuuluva ettevõttena on kestlik ja vastutustundlik ettevõtlus Saku äritegevuse lahutamatu osa ning hõbemärgis tunnustus sellealastele tegevustele.

„Lähtume igapäevategevuses selgelt sätestatud põhimõtetest ja ka numbrilistest eesmärkidest, mille oleme endale kestlikkuse vallas seadnud,“ rääkis Härms. „Nii näiteks käivitasime mullu KIK-i toel soojuse taaskasutuse süsteemi, mis võimaldab vähendada energiakulu kaheksa protsenti. Samuti võtsime kasutusele uue, senisest kergema taaskasutatava klaaspudeli, mis omakorda on keskkonnasõbralikum.“

Jaan Härmsi sõnul mõõdab Saku Õlletehas jooksvalt ka tehase CO2 heitmeid, mida ettevõte on viimaste aastate jooksul enam kui viiendiku – koguseliselt 558 tonni võrra – vähendanud. Ta lisas, et Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi koostatav vastutustundlikkuse indeks on ka heaks tööriistaks ettevõtetele oma kestlike poliitikate elluviimisel ja planeerimisel.  

Tootmises sajaprotsendiliselt taastuvatest allikatest toodetud elektrit kasutav Saku Õlletehas on Carlsberg Grupi liikmena seadnud eesmärgiks saavutada aastaks 2030 süsinikheitmete nulltase.