Menüü

Saku Õlletehast tunnustati taaskord vastutustundliku ettevõtte kuldmärgisega

Saku Õlletehast pälvis ainsa Eesti joogitootjana tänavu taaskord vastutustundliku ettevõtte kuldmärgise, mis on tunnustuseks ettevõtte ambitsioonikatele eesmärkidele kestlikkuse vallas, sealhulgas ettevõtte eesmärgile saavutada kogu oma väärtusahelas süsinikneutraalsus aastaks 2040.

„Keskkonnahoid ja loodusressursside säästlik kasutamine on osa meie igapäevasest tööelust. Carlsberg Grupi liikmena oleme alates 2017. aastast jätkusuutliku arengu vallas tegutsenud eesmärgistatult ja koos selgete mõõdikutega. Meie eesmärk on hoolida meid ümbritsevast keskkonnast ja meie inimestest ning olla seeläbi teenäitajaks nii teistele Eesti ettevõtetele kui meie jookide tarbijatele, koostööpartneritele ja ühiskonnale laiemalt. On suureks tunnustuseks, et meie tegemisi pannakse tähele ka laiemalt ja meid ainukese joogitööstusettevõttena 2023. aastal vastutustundliku ettevõtte kuldmärgisega tunnustati,” ütles Saku Õlletehase juhatuse liige Jaan Härms.

Saku Õlletehas on oma energiatarbimise efektiivistamisega tegelenud juba aastaid. „Alates 2015. aastast kasutame me taastuvelektrit ning möödunud, 2022. aasta oli selles vallas meie jaoks eriti märgiline, sest Saku Õlletehase katusele paigaldati Eesti suurim tööstushoone katusele rajatud päikesejaam. Sobiliku ilma korral võimalik ainuüksi päikesest saadava energiaga toota kõik Saku Õlletehase pudeli- ja vaadijoogid ehk villida pudeli- ja vaadiliini tooted," märkis Jaan Härms.

Saku Õlletehas käivitas eelmisel aastal ka täiendava energiatõhususe projekti, mida kaasrahastatakse Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammist. „Paigaldasime tehasesse seadme, mis kogub kokku käärimisel tekkiva süsihappegaasi ja suunab selle ringmajanduse põhimõtteid järgides uuesti tootmisse. Süsihappegaasi kokku kogumise ja taaskasutamise süsteem võimaldab meil toota ca 65% pruulimisel vajaminevast CO2-st,“ selgitas Härms.

Lisaks parandas Saku Õlletehas ka oma energiaalast varustuskindlust läbi vedelgaasi lahenduse, mis võimalike tõrgete korral tootmises täisvõimsusel tööd jätkata võimaldab.

Saku Õlletehase juhatuse liikme sõnul on ettevõtte tegevuste keskmes hoolimine ning lisaks kestlikkuse valdkonnale on Saku Õlletehas järjepidevalt ja eesmärgistatult tegutsenud kõrvuti ka muude keskkonnaalaste, hea valitsemistava ja sotsiaalmõjude (ESG) põhimõtete rakendamisega.

„Samavõrra oluline kui keskkonnahoid on meile panus inimestesse – nii oma töötajatesse kui ka kohalikku kogukonda ja ühiskonda laiemalt. Suure tööstusettevõttena ja tööandjana meie kohustus vastutada oma töötajate heaolu ja tervise eest – igaüks meie ca 300 töötajast peab töölt koju minema sama tervena kui ta tööle tuli. Niisamuti ei saaks me olla edukad oma tegevuses, kui me ei teeks pidevat ja tulemuslikku koostööd kohaliku kogukonnaga," rääkis Jaan Härms.

Saku Õlletehas on aastaid toetanud nii sporti, kultuuri, heategevust, kogukondlikku vabatahtlikku tegevust jpm. Lahjade alkohoolsete jookide tootjana on ettevõte võtnud nii kontserni tasandil, läbi rahvusvaheliste võrgustike kui ka Eestis endale kohustuseks edendada vastutustundlikku alkoholitarbimist ja võidelda alkoholi kuritarvitamisega.

„Kuna Saku tooted on igale Eesti inimesele teada ja tuntud, siis peame pakkuma tarbijatele kindlustunnet, et hinge ja hoolega valmistatud jooke on tehtud ka parimal võimalikul viisil, ümbritsevat keskkonda hoides ja väärtustades ning ka kogukondadesse panustades,“ lisas Jaan Härms.

Saku Õlletehas osaleb Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi koostatavas iga-aastases vastutustundliku ettevõtluse indeksis alates 2013. aastast. Vastutustundliku ettevõtte märgis väljastatakse kaheks aastaks.