Menüü

Saku Õlletehas kasvatas mullu müüki nii siseturul kui välisriikides

Joogitootja Saku Õlletehase müügitulu kasvas eelmisel aastal ligi seitse protsenti 65,9 miljoni euroni, sh suurenes ettevõtte müük nii Eestis kui välisturgudel. Müügitulu kasvu mõjutas positiivselt ennekõike 2019. aasta suvine aktsiisimäärade langetus, mis pööras langustrendi eelnenud kolme aasta jooksul pidevalt kasvanud Läti piirikaubanduse.

„2019. aasta märksõnaks oli üheltpoolt 1. juulil jõustunud maksulangetus, mis suunas piiriostud Lätist tagasi Eesti kauplustesse ja elavdas taaskord ka Soome-suunalist turismi. Müügid põhjapiiril kasvasid teisel poolaastal 34% võrra. Teisalt jätkus intensiivne töö muudel välisturgudel, mis on Saku Õlletehase strateegiliseks sihiks olnud juba aastaid,“ lausus Saku Õlletehase juhatuse liige Jaan Härms. „Absoluutnumbrites kasvas siseturu müük 9 protsenti ning eksport kokku ligi 15 protsenti. Läti piirikauplustesse müügid langesid teisel poolaastal 40% võrreldes aasta varasemaga.“

Jaan Härmsi sõnul eksportis Saku Õlletehas eelmisel aastal oma tooteid – õlled, siidrid, veed, karastusjoogid – kokku enam kui 20 riiki. „Tulenevalt eelnenud aastate jooksul pidevalt kahanenud siseturust oleme panustanud aktiivselt täiendavate võimaluste otsimisele välisturgudel ning seda ka mullu,“ märkis Saku Õlletehase juhatuse liige. „Olulisemad eksporditurud on meile loomulikult Läänemere ümbruse naabrid, ent Saku toodete sihtriikideks on ka näiteks Saksamaa, Küpros, Kreeka, Itaalia, Šveits ning ka kaugemad kohad nagu Küpros, Hiina, Hongkong, Lõuna-Korea ja Austraalia.


Möödunud aasta investeeringute maht oli ligi neli miljonit eurot, millest suurim osa ehk 3,3 (aasta varem 2 miljonit) miljonit tehti tootmisseadmetesse. „Meie suurimad investeeringud olid uue, senisest 20 grammi ehk kuus protsenti kergema, pudeli kasutuselevõtt Saku katusbrändi jookide puhul ning ning koostöös Keskkonnainvesteeringute Keskusega paigaldatud soojuse taaskasutuse süsteem pruulikojas, mis annab kaheksa protsenti säästu energiakuludelt,“ lausus Saku Õlletehase juhatuse liige.


Äriregistrile esitatud 2019. aasta auditeeritud majandusaasta aruande kohaselt oli Saku Õlletehase ärikasum eelmisel aastal 6,4 miljonit ning puhaskasum 6,1 miljonit eurot, kasvades vastavalt 1,6 ning 1,5 miljoni euro võrra.

„Kokkuvõttes möödus eelmine aasta Saku Õlletehase vaatest positiivselt – suutsime kasvatada koduturu- ja ekspordimüüki, investeerisime tooteportfelli ning keskkonnasäästlike lahenduste kasutuselevõttu,“ kommenteeris Jaan Härms. „Samas käimasolev 2020. aasta näitab hoopis teistsugust pilti, tulenevalt enam kui kahekuulisest madalseisust teenindus- ja majutussektoris ja turismi seiskumisest. Sel põhjusel töötame meie ja Carlsbergi kontsern tervikuna leevendusmeetmetega, mis omakorda mõjutavad nii ettevõtte igapäevategevust ja kulubaasi kui ka tegevustulemit.“

Saku Õlletehase tööjõukulud ulatusid 9,3 miljoni euroni (vs 8,5 miljonit 2018) ning keskmine töötajate arv oli 286 (aasta varem 277).