Saku Õlletehast tunnustati vastutustundliku ettevõtte hõbemärgisega

25. Jaanuar 2016

Neljandat korda Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi konkursil osalenud Saku Õlletehas saavutas tänavu esmakordselt kvaliteedimärgise hõbetaseme, millega tunnustati ettevõtte panust keskkonnasõbralikku toimimisse, turukeskkonda, töökeskkonna parendamisse ning kogukondade kaasamisse.

“Suure tööstusettevõtte ja tööandjana oleme järjepidevalt panustanud sellesse, et järgida vastutustundliku ettevõtluse põhimõtteid nii oma igapäevategevuses kui investeeringu- ja arenguplaane tehes,” lausus Saku Õlletehase juhatuse esimees Margus Kastein. “Kvaliteedimärgi hõbetasemele jõudmine on suur tunnustus kõigile Saku 350 töötajale ja loomulikult ka ettevõttele tervikuna.”

Kasteina sõnul ilmestasid möödunud aastat olulised investeeringuprojektid, mis olid suunatud ettevõtte keskkonnajälje vähendamisse ja ohutuse tõstmisse. Samuti oli mitmeid algatusi ühiskondliku aktiivsuse ja kogukondasid kaasavate ettevõtmiste näol.

“Eelmisest aastast võib märgilistena esile tõsta jahutussüsteemi renoveerimist ja seeläbi võimaliku õnnetuse ohuala kahekordset vähendamist ning veokite liiklusintensiivsuse hajutamist ja mürataseme vähendamist Saku valla teedel,” ütles Kastein. “Mullu sügisel uuendasime Saku autoparki ja soetasime 40 keskkonnasõbralikku hübriidautot.”

“Koostöös partneritega korraldasime üritusi Sakus ja ka mujal Eestis, millega kaasasime  kohalikke inimesi näiteks Lottemaa teemapargi uuendamisesse ning Tallinna Loomaaia asukate varustamisel toiduga,” lisas ta.

Kvaliteedimärgise taotlemiseks täitis Saku Õlletehas Eesti Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi vastava küsimustiku, millega auditeeriti ettevõtte algatusi ja tegevusi neljas valdkonnas. Kolmel eelnenud aastal pälvis Saku Õlletehas “Vastutustundliku ettevõtte” kvaliteedimärgise pronkstaseme, tänavu hindas hindamiskomisjon ettevõtte hõbetaseme vääriliseks.  Kvaliteedimärgise andis reedel Tallinnas peetud jätkusuutliku ettevõtluse konverentsil ettevõtlusminister Liisa Oviir.

Vastutustundliku ettevõtluse märgist antakse välja kolmel tasemel – kuld-, hõbe- ja pronkstasemel. Kuldtaseme pälvivad ettevõtted, kes saavutavad sajast võimalikust punktist üle 90%.  Hõbetaseme pälvimiseks oli vaja saada üle 80% ning pronkstasemeks üle 70% maksimumtulemusest.

Eesti Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum koostas jätkusuutliku ettevõtluse indeksit tänavu kaheksandat korda. Kokku anti välja ligi 50 Vastutustundliku ettevõtte kvaliteedimärgist.

Vastutustundliku ettevõtluse indeksi eesmärk on aidata ettevõtetel analüüsida, kuidas tegutseda sotsiaal- ja looduskeskkonna suhtes vastutustundlikult ning kujundada seeläbi jätkusuutlikku ärimudelit ja olla majanduslikult edukam. Tänavuse kvaliteedimärgise saajate nimekiri on leitav siit.

X Sulge
OLEN VÄHEMALT 18-AASTANE